ჩვენ შესახებ - Med 11

გამოცდილება ქმნის ხარისხს

Get UPdate

სოც ქსელები

ჩვენ შესახებ

„მედ 11“2019 წლიდან ოპერირებს სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარების   მიმართულებით საქართველოში.

იგი წარმოადგენს  გერმანული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ფილიალს, რაც მიუთითებს  კომპანიის მიერ უმაღლესი სამედიცინო სტანდარტების დაცვაზე, და აძლიერებს  სურვილს უზრუნველყოს გადაუდებელი დახმარების უმაღლესი დონის სერვისები.

Med 11-მა პირველივე წელს შეძლო გაემყარებინა რეპუტაცია სამედიცინო საზოგადიებაში, როგორც უმაღლესი ხარისხის სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების სერვისის მიმწოდებელი.

ჩვენი სერვისების სპექტრი სცილდება გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას და მოიცავს სერვისებს საექთნო მომსახურებიდან სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარების ჩათვლით.


ჩვენი სერვისებია :

- პაციენტის სამედიცინო ტრანსპორტირება 

- პაციენტის საერთაშორისო ტრანსპორტირება 

- ექთნის მომსახურება ადგილზე  24/7

- პალიატიური პაციენტების სამედიცინო მომსახურება ბინაზე 

- რენდგენი/ეხოსკოპია ბინაზე 

- სასუნთქი გზების სანაცია და ტქრაქეოსტომის დამუშავება

- ელექტრო კარდიოგრამის გადაღება

- სხვადასხვა პროფილის ექიმის კონსულტაცია 

- ლაბორატორიული კვლევები


ჩვენი არჩევით ირჩევთ საიმედო პარტნიორს თქვენი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის გადასარჩენად.

 

#Wesavelives

#ჩვენვიხსნითსიცოცხლეს