ელექტრო კარდიოგრამის გადაღება/გაშიფრვა და კონსულტაცია - სერვისები - Med 11

გამოცდილება ქმნის ხარისხს

Get UPdate

სოც ქსელები

სერვისი მოიცავს ბინაზე ელექტროკარდიოგრამის გადაღება/გაშიფრვა/კონსულტაციას შესაბამისი კვალიფიკაციის ექიმი-სპეციალისტის მიერ.