×

გამოიძახე ონლაინ

სერვისი მოიცავს ბინაზე ელექტროკარდიოგრამის გადაღება/გაშიფრვა/კონსულტაციას შესაბამისი კვალიფიკაციის ექიმი-სპეციალისტის მიერ.