ელექტროკარდიოგრამის გადაღება - სერვისები - Med 11

გამოცდილება ქმნის ხარისხს

Get UPdate

სოც ქსელები

თუ გაწუხებთ ტკივილი გულის არეში ირადიაციით (გადაცემა) მარცხენა ხელში, ბეჭში, დისკომფორტი, სიმძიმის შეგრძნება გულმკერდის არეში, ადვილად დაღლა, საერთო სისუსტე და არტერიული წნევის ციფრების ცვალებადობა საჭიროა ჩაიტაროთ კარდიოლოგიური კვლევა.

მედ 11 გთავაზობთ ლექტროკარდიოგრამის (ეკგ) გადაღებას ბინაზე   – იგი გულის მუშაობის დროს გულის კუნთში აღძრული ელექტრული იმპულსების გრაფიკული გამოსახულებაა რომელიც შეგვიძლია დავინახოთ სპეციალური ხელსაწყოს, ელექტროკარდიოგრაფის საშუალებით.
ელექტროკარდიოგრამა წარმოდგენას გვაძლევს  გულის კუნთის სხვადასხვა მონაკვეთში აღგზნების წარმოშობისა და გავრცელების ასევე ელექტრული აქტივობის ჩაქრობის პროცესებზე .