ექთნის მომსახურება ადგილზე 24/7 - სერვისები - Med 11

გამოცდილება ქმნის ხარისხს

Get UPdate

სოც ქსელები

მედ 11 პაციენტებს სთავაზობს  ექთნის მომსახურების სერვისს ბინაზე , საექთნო მომსახურებაში შედის:

ინტრავენური ინფუზია (გადასხმა ;

შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია (კათეტერის გამოცვლა, ჩადგმა,ამოღება გამორეცხვა );

ნახველის სანაცია

 ტრახეოსტომის დამუშავება ;

გასტროდუოდენალური ზონდის ამოღება/ჩადგმა;

ნაზოგასტრალური ზონდის ამოღება/ჩადგმა ;

ჭრილობის დამუშავება ჭრილობის გადახვევა ;

ნაკერების მოხსნა ;