×

გამოიძახე ონლაინ

სერვისი მოიცავს ბინაზე პაციენტის სისხლში გლუკოზის რაოდნეობის განსაზღვრას გლუკომეტრით, უზმეზე ან საკვების მიღების შემდეგ პაციენტის სურვილის შესაბამისად.