გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში - სერვისები - Med 11

გამოცდილება ქმნის ხარისხს

Get UPdate

სოც ქსელები

სერვისი მოიცავს ბინაზე პაციენტის სისხლში გლუკოზის რაოდნეობის განსაზღვრას გლუკომეტრით, უზმეზე ან საკვების მიღების შემდეგ პაციენტის სურვილის შესაბამისად.