პალიატიური პაციენტების სამედიცინო მომსახურება - სერვისები - Med 11

გამოცდილება ქმნის ხარისხს

Get UPdate

სოც ქსელები

მედ11 გთავაზობთ პალიატიური პაციენტების სამედიცინო მომსახურებას ბინაზე

პალიატიური მზრუნველობის მიზანია ამ პაციენტების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება მათი ფიზიკური, ემოციური, სოციალური და სულიერი მოთხოვნილებების გათვალისწინებით

 

სამედიცინო მანიპულაციები პალიატიური პაციენტებისთვის სახლში შეიძლება განსხვავდებოდეს პაციენტის სპეციფიკური სამედიცინო მდგომარეობისა და საჭიროებების მიხედვით.