×

გამოიძახე ონლაინ

სერვისი მოიცავს პაციენტის ტრანსპორტირებას ბინიდან კლინიკაში, კლინიკიდან კლინიკაში, ქალაქიდან ქალაქში, რეგიონიდან რეგიონში, საზღვარგარეთ სახმელეთო და საჰაერო საშუალებებით. თანამედროვედ აღჭურვილი რეანიმობილითა და პროფესიონალი ექიმი-სპეციალისტების თანხლებით.