×

გამოიძახე ონლაინ

სერვისი მოიცავს ბინაზე პაციენტისათვის შარდის ბუშტში კათეტერის ჩადგმას, ამოღებას, შეცვლას, ასევე პერიფერიული ვენაში კათეტერის ჩადგმას, ამოღებას, შეცვლას პაციენტის საჭიროებისათვის.