პერიფერიული ვენის და შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია/შეცვლა - სერვისები - Med 11

გამოცდილება ქმნის ხარისხს

Get UPdate

სოც ქსელები

სერვისი მოიცავს ბინაზე პაციენტისათვის შარდის ბუშტში კათეტერის ჩადგმას, ამოღებას, შეცვლას, ასევე პერიფერიული ვენაში კათეტერის ჩადგმას, ამოღებას, შეცვლას პაციენტის საჭიროებისათვის.