პოსტ-ქიმიოთერაპიული პაციენტების მომსახურება ბინაზე; - სერვისები - Med 11

გამოცდილება ქმნის ხარისხს

Get UPdate

სოც ქსელები

სერვისი მოიცავს ონკოლოგიური პაციენტების თერაპიულ მომსახურებას ბინაზე. კერძოდ,  ქიმიოთერაპიის შემდგომ ორგანიზმის დეტოქსიკაციისათვის რეკომენდირებულია ინტრავენური ინფუზია,  რაც ხელს უწყობს ორგანიზმიდან  ტოქსიური ნივთიერებების გამოდევნას და ეხმარება ორგანიზმს აღიდგინოს ჩვეული მდგომარეობა.