×

გამოიძახე ონლაინ

სერვისი მოიცავს პოსტოპერაციულ პერიოდში ნაოპერაციები პაციენტების ბინაზე მომსახურეობას. კერძოდ, ნაოპერაციები ადგილების ანტისეპტიკურ დამუშავებას, ჭრილობების შეხვევა/ გადახვევას, რაც აუცილებელია ჭრილობის დროული შეხორცებისათვის და ჩირქოვანი პროცესის თავიდან აცილებისათვის.