×

გამოიძახე ონლაინ

სერვისი მოიცავს ბინაზე პაციენტის კონსულტაციას ლიცენზირებული ექიმი-სპეციალისტებისა და რეანიმატოლოგების მიერ, შესაბამისი მანიპულაციებისა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას პაციენტისჯანმრტელობის მდგომარეობის სტაბილიზაციისათვის.