სამედიცინო კონსულტაცია - სერვისები - Med 11

გამოცდილება ქმნის ხარისხს

Get UPdate

სოც ქსელები

სერვისი მოიცავს ბინაზე პაციენტის კონსულტაციას ლიცენზირებული ექიმი-სპეციალისტებისა და რეანიმატოლოგების მიერ, შესაბამისი მანიპულაციებისა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას პაციენტისჯანმრტელობის მდგომარეობის სტაბილიზაციისათვის.