×

გამოიძახე ონლაინ

სერვისი მოიცავს ტრაქეოსტომის მქონე პაციენტებისათვის ბინაზე მომსახურებობას. კერძოდ უკვე ჩადგმული  ტრაქეოსტომის ანტისეპტიკურ დამუშავება, სასუნთქი გზების (ბრონქიალური ხის) გაწმენდა (სანაცია) დაგროვილი ნახველისა და ლორწოს მასებისაგან.