სასუნთქი გზების სანაცია და ტრაქეოსტომის დამუშავება - სერვისები - Med 11

გამოცდილება ქმნის ხარისხს

Get UPdate

სოც ქსელები

სერვისი მოიცავს ტრაქეოსტომის მქონე პაციენტებისათვის ბინაზე მომსახურებობას , კერძოდ უკვე ჩადგმული ტრაქეოსტომის ანტისეპტიკურ დამუშავებას, სასუნთქი გზების (ბრონქიალური ხის) გაწმენდას (სანაცია) დაგროვილი ნახველისა და ლორწოვანი მასებისაგან